Bİyografİ

İstanbul’da doğdu.
1987 yılında Marmara Üniversitesi güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel bölümünden mezun oldu.
1988 yılında aynı üniversite’de Asistan oldu.
1990 yılında University of Minnesota, Department of Art’da , misafir sanatçı olarak kabul edildi ve Bronz döküm çalışmaları yaptı.
1991 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Ana Sanat dalı’nda Yüksek Lisans tezini tamamladı.
1994 yılında Avuturya hükümetinin bursunu kazanarak, Summer Akademia Für Bildende Kunst Salzburg’da Profesör Andreas Von Weizsacker atölyesinde kagıt heykel kursuna katıldı.
1996 yılında M.Ü. Sosyal Bimler Enstitüsünde Sanatta Yeterlilik yaparak “Kağıt Heykel” tezini yazdı. Aynı yıl (IAPMA)Uluslararası Kagıt Sanatçıları Derneğine üye oldu.
1997 yılında M.Ü.G.S.F Heykel Bölümün de Kağıt Atölyesi’ni kurdu ve ders vermeye başladı.
1998 yılında Yardımcı Doçent oldu.
2000 yılında üniversiteden istifa etti ve 1999 yılından beri çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde bağımsız olarak sürdürmektedir.